O stránku zpět

Obytné vilové domy v ulici Na Parukářce, Praha 3
(spolupráce ak. arch. I. Adam)

zoom
Architektura - realizace obytných domů Na Parukářce 1
Architektura - realizace obytných domů Na Parukářce 2
Architektura - realizace obytných domů Na Parukářce 3
Architektura - realizace obytných domů Na Parukářce 4
Architektura - realizace obytných domů Na Parukářce 5
Architektura - realizace obytných domů Na Parukářce 5

Autoři:

Název:

Místo:

Investor:

Projekt:

Dodavatel:

Termín dokončení:

Zadání: Design obytných vilových domů pro výjimečné klienty – starší, movitější, s již odrostlými dětmi, kteří udržují společenské styky s potřebou reprezentace. Klienty, kteří chtějí všechny výhody rodinného domu, ale žádné jeho nevýhody.
Vila domy by měly nějakým způsobem „evokovat architekturu lepších časů" v tomto případě design vil let třicátých. Současně však uspokojovat dnešní požadavky, tj. podzemní garáže, zabezpečení objektu, sledování průmyslovou televizí, vstup na magnetickou kartu atd. Byl určen plošný standard. Počet bytů 16, z toho 12 mezonetových a 4 jednoúrovňové. Byty v přízemí budou mít malé soukromé pozemky. Celý prostor bude oplocen a uzavřen. Návrh přitom musí splňovat již vydané územní rozhodnutí: Byty budou rozděleny do dvou objektů – je dáno jejich umístění na daném pozemku. Byl určen vjezd do garáží a vstup na pozemek. Byla určena výška hlavní římsy, výška hřebene střechy a vznesen požadavek na členitost objemů.

Charakteristika území: Lichoběžníkový pozemek leží delší osou na hraně terénního zlomu s výrazným převýšením (cca 15 m) oproti obytnému celku „Parukářka I" v ulici Jeseniově na sever od pozemku.
Na jižní straně pozemek přiléhá k ulici Na Parukářce se smíšenou zástavbou rodinných domů. Východní a západní hranice pozemku sousedí s parkem Parukářka a vrchem Sv. kříže.

Návrh: Vilové domy vytváří přechodový typ mezi architekturou velké činžovní zástavby a rodinnými domy. Navržené mezonetové byty reagují na prudce klesající terén. Tvar střechy v tomto případě není poplatný módě, ale pouze vyjadřuje protichůdné požadavky zadání a územního rozhodnutí – tj. maximum možného objemu. Válcové plochy střech jsou orientovány na sever a severovýchod tj. na neosluněnou stranu. Velké dřevěné boxy (vikýře) v sobě sdružují několi prostorů. Střecha se tak po architektonické stránce nerozpadá na množství znaků. Zůstávají zde pouze dva základní – válec a krychle. Osluněné fasády jsou převážně denní částí bytů. Terasy bytů, zakončené mohutnými květináči místo zábradlí, vystupují plasticky před fasádu a chrání jí proti letnímu slunci. Uživatele spodních bytů (zahrad) chrání zároveň před pohledy sousedů. Design samotných bytů je velmi jednoduchý. Vstupní obytné patro – kontinuální prostor – je členěno pouze hmotami vstupu, WC, kuchyně či schodiště příp. vloženým nábytkem. Druhé podlaží je opticky propojeno s obytným prostorem a obsahuje ložnicovou část bytu, příp. pracovnu. Vzájemné otevření obou podlaží vytváří pocit většího prostorového komfortu a současně umožňuje větší variabilitu při vytváření atypického designového interiéru. Spodní byty mají zahrádky, horní terasy, příp. skleníky. Každý byt je odlišný. V návrhu je použito minimum materiálu (dřevo, titan, zinek, štuková omítka) s důrazem na jejich kombinace, opakování, detaily a řemeslné provedení. Nedílnou součástí celého projektu je projekt zeleně, který vyvažuje nevýhody umístění staveb, poměrně velké zatížení pozemku stavbami a současně podporuje přednosti daného prostoru – terénní zlom, vizuální spojení s parkem. Zeleň měla být hlavním prvkem při tvarování a dělení pozemku na „společný a soukromý" tak, aby odpadly tvrdé dělící linie a vytvořil se větší pocit intimity a zároveň kontinuity prostoru. Bohužel při realizaci došlo k postatným škrtům právě v projektu zeleně a venkovních úprav.

zoom

Průmyslový výrobní objekt a design kanceláří společnosti Sport arsenal

zoom
Architektura - realizace firemního objektu Sport arsenal 1
Architektura - realizace firemního objektu Sport arsenal 2
Architektura - realizace firemního objektu Sport arsenal 3
Architektura - realizace firemního objektu Sport arsenal 4
Architektura - realizace firemního objektu Sport arsenal 5